Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 11073-10101:2020

Информатика в здравеопазването. Комуникация със здравно устройство в място за обгрижване на пациента. Част 10101: Номенклатура (ISO/IEEE 11073-10101:2020)

Health informatics - Device interoperability - Part 10101: Point-of-care medical device communication - Nomenclature (ISO/IEEE 11073-10101:2020)
17.11.2020 г.

Главна информация

60.60     17.11.2020 г.

BDS

ТК-80

Европейски стандарт

01.040.35     35.240.80  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя номенклатура за комуникация за информация от здравно устройство в място за обгрижване на пациента. Основният акцент е поставен върху медицинските изделия за рехабилитация и информацията за жизнените показатели на пациента. Номенклатурата също така включва концепции за обектно-ориентиран информационен модел, който служи за комуникация чрезизползване на медицински изделия.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 11073-10101:2006

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 11073-10101:2005/A1:2018

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 11073-10101:2020
60.60 Публикуван стандарт
17.11.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 11073-10101:2020

Въвежда ISO/IEEE 11073-10101:2020