Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 4491-4:2019

Метални прахове. Определяне съдържанието на кислород чрез редукционни методи. Част 4: Определяне на общото съдържание на кислород чрез редукция-екстракция (ISO 4491-4:2019)

Metallic powders - Determination of oxygen content by reduction methods - Part 4: Total oxygen by reduction-extraction (ISO 4491-4:2019)
19.09.2019 г.

Главна информация

60.60     19.09.2019 г.

BDS

ЕРГ 1

Европейски стандарт

77.160  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира метод за определяне на общото съдържание на кислород в металните прахове чрез редукция-екстракция при висока температура.По споразумение този метод е приложим и за определяне на общото съдържание на кислород в спечените метални материали.
Методът е приложим за всички прахове от метали, сплави, карбиди и техните смеси, които са нелетливи при условията на изпитването. Пробата може да бъде на прах или в компактна форма.
Анализът се извършва на праха, както е доставен, но методът не е приложим, ако прахът съдържа смазка или свързващо вещество. Ако има такива вещества, методът може да се използва само ако те първо могат да бъдат напълно отстранени чрез метод, който не влияе на съдържанието на кислород в праха.Този документ трябва да се чете във връзка с ISO 4491-1.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 4491-4:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 4491-4:2019
60.60 Публикуван стандарт
19.09.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 4491-4:2019

Въвежда ISO 4491-4:2019