Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12697-40:2020

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 40: Определяне на дрениращата способност на място

Bituminous mixtures - Test methods - Part 40: In situ drainability
17.08.2020 г.
15.11.2022 г.

Главна информация

60.60     17.08.2020 г.

BDS

ТК-68

Европейски стандарт

93.080.20  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ описва метод за определяне на място на относителната хидравлична проводимост, на определен участък от пътно покритие, проектирано да бъде пропускливо. Оценкаина средната стойност за повърхността се получават от средната стойност на редица измервания за всеки участък от пътя. При изпитването се измерва способността за оттичане на вода (пропускливост) през покритието, постигната на място. То може да се използва за проверка на съответствието на пропускливия износващ пласт при полагането му с изискваните характеристики. Изпитването също може да се използва и в по-късни етапи от експлоатацията на пътя за проверка на изменението на пропускливостта. За да е валидно изпитването, повърхността на площта, на която се провежда изпитването, трябва да е чиста и без замърсявания. Измерванията могат да се правят на мокър или сух път, но не когато е замръзнал.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12697-40:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12697-40:2020
60.60 Публикуван стандарт
17.08.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12697-40:2020