Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1824:2021

Материали за пътна маркировка. Изпитвания на опитни пътни участъци

Road marking materials - Road trials
19.05.2021 г.
15.02.2023 г.

Главна информация

60.60     19.05.2021 г.

BDS

ТК-68

Европейски стандарт

93.080.20  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ дава указания за провеждане на полеви изпитвания на материали за пътна маркировка, предназначени както за постоянна, така и за временна пътна маркировка. Дадени са препоръки за пробните участъци, за полагането на материалите на пробните участъци, за параметрите, които се измерват заедно с честотата на измерване и за представянето на резултатите във форма на протокол от изпитването.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1824:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1824:2021
60.60 Публикуван стандарт
19.05.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1824:2020