Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1871:2021

Материали за пътна маркировка. Бои, студеновтвърдяващи се пластмаси и термопластични материали. Физични характеристики

Road marking materials - Paint, thermoplastic and cold plastic materials - Physical properties
15.04.2021 г.

Главна информация

60.60     15.04.2021 г.

BDS

ТК-68

Европейски стандарт

93.080.20  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Езикова и стилова редакция" виж още ...

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ обхваща лабораторни методи за изпитване на физични характеристики на материали за пътна маркировка.
Продуктите, обхванати и специфицирани в този документ, са бяла и жълта боя, термопластични и студени пластмасови материали, със или без предварително смесени стъклени перли, които да се използват за постоянна и/или временна пътна маркировка по магистрали и други зони, използвани от автомобилния трафик.
Други продукти и цветове, предназначени за пътна маркировка, не са включени в този документ.
Не всички физически характеристики, изброени в този документ, трябва да бъдат специфицирани.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1871:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1871:2021
60.60 Публикуван стандарт
15.04.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1871:2020