Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1463-2:2021

Материали за пътна маркировка. Светлоотразителни пътни кабари. Част 2: Полеви изпитвания

Road marking materials - Retroreflecting road studs - Part 2: Road test performance specifications
16.08.2021 г.

Главна информация

60.60     16.08.2021 г.

BDS

ТК-68

Европейски стандарт

93.080.20  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Езикова и стилова редакция"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт описва методите за провеждане на полеви изпитвания на светлоотразителни пътни кабари. Дадени са спесификации на участъци за изпитване, за организиране на изпитванията, както и за представяне на резултатите под формата на протокол от изпитване.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1463-2:2001

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1463-2:2021
60.60 Публикуван стандарт
16.08.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1463-2:2021