Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC 60601-2-20:2021

Електромедицински апарати. Част 2-20: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на транспортни инкубатори за новородени (IEC 60601-2-20:2020)

Medical electrical equipment - Part 2-20: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant transport incubators
17.03.2021 г.
16.12.2021 г.

Главна информация

60.60     17.03.2021 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040.10  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60601-2-20: 2020 се прилага за ОСНОВНА БЕЗОПАСНОСТ И СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ на транспортни инкубатори за новородени, както е определено в 201.3.208, наричани още ЕМ АПАРАТИ. Ако дадена точка или подточка е специално предназначена да бъде приложима само за ЕМ АПАРАТИ, или само за ЕМ СИСТЕМИ, заглавието и съдържанието на тази точка или подточка указват това. Ако случаят не е такъв, точката или подточката се отнасят както за ЕМ АПАРАТИ, така и за ЕМ СИСТЕМИ, според случая. ОПАСНОСТИТЕ, присъщи на предвидената физиологична функция на ЕМ АПАРАТИ или на ЕМ СИСТЕМИ в обхвата на този документ, не са обхванати от специфични изисквания в този документ, с изключение на 7.2.13 и 8.4.1 от основния стандарт.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 60601-2-20:2010

Отменя и заменя
БДС EN 60601-2-20:2009/A11:2011

Отменя и заменя
БДС EN 60601-2-20:2009/A1:2017

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60601-2-20:2021
60.60 Публикуван стандарт
17.03.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN IEC 60601-2-20:2020

Въвежда IEC 60601-2-20:2020 ED3