Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC 60601-2-35:2021

Електромедицински апарати. Част 2-35: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на нагревателни устройства за одеяла, възглавници и матраци, използвани за загряване на пациенти, за медицинско приложение (IEC 60601-2-35:2020)

Medical electrical equipment - Part 2-35: Particular requirements for the basic safety and essential performance of heating devices using blankets, pads and mattresses and intended for heating in medical use
14.10.2021 г.

Главна информация

60.60     14.10.2021 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.140     11.040.01     11.14  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60601-2-35: 2020 се прилага за ОСНОВНА БЕЗОПАСНОСТ и СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ на апарати за фототерапия на новородени, както е определено в 201.3.203, наричани още ЕМ АПАРАТИ. Ако дадена точка или подточка е специално предназначена да бъде приложима само за ЕМ АПАРАТИ или само за МЕ СИСТЕМИ, заглавието и съдържанието на тази точка или подточка ще го посочат. Ако случаят не е такъв, точката или подточката се отнасят както за ЕМ АПАРАТИ, така и за ME СИСТЕМИ, според случая. ОПАСНОСТИТЕ, присъщи на предвидената физиологична функция на ЕМ АПАРАТИ или ME СИСТЕМИТЕ в обхвата на този документ, не са обхванати от специфични изисквания в този документ, с изключение на 7.2.13 и 8.4.1 от общия стандарт.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 80601-2-35:2010

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 80601-2-35:2009/A11:2011

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 80601-2-35:2009/A1:2017

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 80601-2-35:2009/AC:2015

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60601-2-35:2021
60.60 Публикуван стандарт
14.10.2021 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60601-2-35:2021/A1:2023

Свързан проект

Въвежда EN IEC 60601-2-35:2021

Въвежда IEC 60601-2-35:2020 ED2