Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 9455-16:2019

Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 16: Изпитване за ефективност на флюса, метод на равновесие на влажността (ISO 9455-16:2019)

Soft soldering fluxes - Test methods - Part 16: Flux efficacy test, wetting balance method (ISO 9455-16:2019)
16.12.2019 г.

Главна информация

60.60     16.12.2019 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.50  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ уточнява метод за оценка на ефикасността на флюс за спояване с мек припой, известен като метод на равновесие на влажността. Той дава качествена оценка на сравнителната ефективност на два флюса (например стандартен и изпитван флюс) въз основа на способността им за омокряне на метална повърхност с течен припой. Методът е приложим за всички видове флюс в течна форма, класифицирани в ISO 9454-1.
ЗАБЕЛЕЖКА Има надежда, че бъдещите разработки, използващи подобрени техники за получаване на възпроизводим обхват от изпитвани повърхности, ще позволят този метод за оценка на ефективността на флюса да бъде количествен. Поради тази причина в настоящия метод са включени няколко алтернативни процедури за подготовка на повърхността на пробното тяло.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 9455-16:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 9455-16:2019
60.60 Публикуван стандарт
16.12.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 9455-16:2019

Въвежда ISO 9455-16:2019