Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 11844-1:2020

Корозия на метали и сплави. Класификация на ниска корозионна агресивност в стайна атмосфера. Част 1: Определяне и оценяване на корозионна агресивност в стайна атмосфера (ISO 11844-1:2020)

Corrosion of metals and alloys - Classification of low corrosivity of indoor atmospheres - Part 1: Determination and estimation of indoor corrosivity (ISO 11844-1:2020)
17.11.2020 г.

Главна информация

60.60     17.11.2020 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

77.060  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ установява една класификация на ниска корозионна агресивност в стайна атмосфера. Той определя референтните метали, за които се използва корозионна атака след определен период на експозиция за определяне на категориите на корозия в атмосфери на помещения с ниска корозивност.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 11844-1:2008

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 11844-1:2020
60.60 Публикуван стандарт
17.11.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 11844-1:2020

Въвежда ISO 11844-1:2020