Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 301 549 V2.1.2:2018

Изисквания за достъпност на продукти и услуги на ИКТ

Accessibility requirements for ICT products and services
17.12.2018 г.
15.07.2020 г.

Главна информация

60.60     17.12.2018 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

35.020  

английски   български  

  • Този стандарт отпада от списъка на отменените стандарти, обявен в бр. 3/2020 на Официалния бюлетин на БИС, страница 15, ред 27. Възстановява се действието му.
  • В базата данни на CEN има публикация на CEN/CLC/ETSI/JWG eAcc като EN 301549:2018, който е идентичен на този стандарт. Този стандарт отпада от списъка на отменените стандарти, обявен в бр. 3/2020 на Официалния бюлетин на БИС, страница 15, ред 27. Възстан

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 301 549 V2.1.2:2018
60.60 Публикуван стандарт
17.12.2018 г.

СЛЕДВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 301549:2020

Свързан проект

Въвежда EN 301 549 V2.1.2:2018