Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 14350:2020

Изделия за отглеждане на малки деца. Приспособления за пиене на течности. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

Child care articles - Drinking equipment - Safety requirements and test methods
16.09.2020 г.

Главна информация

60.60     16.09.2020 г.

BDS

ТК-98

Европейски стандарт

97.190  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изисквания за безопасност и методи за изпитване по отношение на материалите, конструкцията, експлоатационните качества, опаковката и продуктовата информация за:
- биберони за хранене и аксесоари за пиене за многократна употреба;
- шишета за хранене и чаши за пиене за многократна употреба;
- шишета, биберони и аксесоари за хранене за еднократна употреба, които се закупуват без съдържание в тях.
Този стандарт не се прилага за приспособления за пиене на течности, предназначени за специализирани медицински приложения или за употреба под медицинско наблюдение.
Този стандарт не се прилага за биберони залъгалки.
Забележка: Изискванията за безопасност и методи за изпитване на биберони залъгалки са определени в EN 1400.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2001/95/EC

Обща безопасност на продуктите

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 14350-1:2005

ОТМЕНЕН
БДС EN 14350-2:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14350:2020
60.60 Публикуван стандарт
16.09.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 14350:2020