Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16602-70-16:2022

Космическа техника. Адхезивно свързване за космически средства и носещи съоръжения

Space engineering - Adhesive bonding for spacecraft and launcher applications
23.03.2022 г.

Главна информация

60.60     23.03.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-15

Европейски стандарт

49.025.50     49.140  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

The scope of the document addresses the generic verification for all types of adhesive bonding for space applications including evaluation phases. It specifies all aspects of the adhesive bonding lifetime such as assembly, integration and testing, on-ground acceptance testing, storage, transport, pre-launch, launch and in-flight environments.
This standard does not cover requirements for:
- adhesive bonding used in EEE mounting on printed circuit boards (ECSS-Q-ST-70-61)
- adhesive bonding used in hybrid manufacturing (ESCC 2566000)
- adhesive bonding for cover-glass on solar cell assemblies (ECSS-E-ST-20-08)
- design of adhesive joint
- long term storage and long term storage sample testing
- performance of adhesive bond
- functional properties of adhesive joint
• co-curing processes
This standard may be tailored for the specific characteristics and constrains of a space project in conformance with ECSS-S-ST-00.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16602-70-16:2022
60.60 Публикуван стандарт
23.03.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16602-70-16:2021