Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1177:2018+AC:2019

Ударопоглъщаща настилка за площадки за игра. Методи за изпитване за определяне на ударопоглъщането

Impact attenuating playground surfacing - Methods of test for determination of impact attenuation
14.02.2019 г.
17.06.2019 г.

Главна информация

90.93     31.10.2023 г.

90.00    31.10.2028 г.

BDS

ТК-88

Европейски стандарт

97.200.40  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя апаратурата за изпитване и методите за изпитване на удар за определяне на ударопоглъщането на настилката чрез измерване на ускорението, усетено по време на удар.. Изпитвателната апаратура, съответстваща на този стандарт, е приложима за изпитвания, провеждани в лаборатория или на място по един от описаните методи.
ЗАБЕЛЕЖКА Методите за изпитване, описани в настоящия стандарт, са приложими и за зони за въздействие, изисквани в други стандарти, различни от тези за съоръженията за детски площадки, например за съоръжения за фитнес на открито и съоръжения за паркур.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1177:2018

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1177:2018+AC:2019
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
31.10.2023 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN 1177:2018+AC:2019/A1:2023

Свързан проект

Въвежда EN 1177:2018+AC:2019