Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1176-6:2017+AC:2019

Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 6: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на люшкащи се съоръжения (клатушки)

Playground equipment and surfacing - Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment
14.02.2019 г.
14.03.2019 г.

Главна информация

90.00     18.10.2022 г.

90.20    15.01.2023 г.

BDS

ТК-88

Европейски стандарт

97.200.40  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ е приложим за клатушки, използвани като съоръжения за площадки за игра за деца, както е определено в 3.1. Когато основната игрова функция не е клатушкането, приложимите изисквания в този документ могат да се използват по преценка.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1176-6:2017

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1176-6:2017+AC:2019
90.00 Двегодишен периодичен преглед
18.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1176-6:2017+AC:2019