Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN ISO/TR 18401:2020

Нанотехнологии. Обяснение на избрани термини от серията ISO/IEC 80004 (ISO/TR 18401:2017)

Nanotechnologies - Plain language explanation of selected terms from the ISO/IEC 80004 series (ISO/TR 18401:2017)
15.07.2020 г.

Главна информация

60.60     15.07.2020 г.

BDS

ТК-99

Технически доклад

01.040.07     07.120  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Целта на ISO/TR 18401: 2017 е да обясни избрани термини и определения от серията речници за нанотехнологии ISO/IEC 80004.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
СД ISO/TR 18401:2017

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN ISO/TR 18401:2020
60.60 Публикуван стандарт
15.07.2020 г.

Свързан проект

Въвежда CEN ISO/TR 18401:2020

Въвежда ISO/TR 18401:2017