Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN ISO/TS 80004-13:2020

Нанотехнологии. Речник. Част 13: Графен и свързани с него двуизмерни (2D) материали (ISO/TS 80004-13:2017)

Nanotechnologies - Vocabulary - Part 13: Graphene and related two-dimensional (2D) materials (ISO/TS 80004-13:2017)
14.10.2020 г.

Главна информация

60.60     14.10.2020 г.

BDS

ТК-99

Техническа спецификация

01.040.07     07.120  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Включен в работната програма"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO/TS 80004-13: 2017 изброява термини и дефиниции за графенови и свързани двуизмерни (2D) материали, включва свързващи термини наименуващи производствени методи, свойства и тяхната характеристика.
Той има за цел да улесни комуникацията между организации и лица в научните изследвания, индустрията и други заинтересовани страни.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN ISO/TS 80004-13:2020
60.60 Публикуван стандарт
14.10.2020 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prСД CEN ISO/TS 80004-13 rev:2021

Свързан проект

Въвежда CEN ISO/TS 80004-13:2020

Въвежда ISO/TS 80004-13:2017

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход