Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12004-1:2021

Лепила за керамични плочки. Част 1: Съществени характеристики и AVCP

Adhesives for ceramic tiles - Part 1: Essential characteristics and AVCP

Главна информация

60.55     26.12.2021 г.

60.60   

BDS

ТК-7

Европейски стандарт

83.180     91.100.10  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Включен в работната програма"

Обект и област на приложение

Този документ е приложим за следните три вида лепила за керамични плочки, т.е. циментови за вътрешно и външно полагане на плочки, дисперсни и лепила на основа реакционна смола за вътрешна и външна облицовка на стени и подове.
Този документ определя съществените характеристики и съответните прагови нива за лепила за керамични плочки.
Той също така определя принадлежащите методи за изпитване, оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP).
ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ не установява критерии или препоръки за проектиране и полагане на керамични плочки.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 12004-1:2017

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12004-1:2021
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
26.12.2021 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 12004-1