Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 14891-1:2022

Водонепропускливи продукти, прилагани в течна форма, за употреба под керамични облицовки, изпълнявани с лепила. Част 1: Съществени характеристики и AVCP

Liquid applied water impermeable products for use beneath ceramic tiling bonded with adhesives - Part 1: Essential characteristics and AVCP

Главна информация

60.55     10.01.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-7

Европейски стандарт

91.100.23     91.100.25     91.100.50  

Обект и област на приложение

Този документ се отнася за всички водонепропускливи продукти, прилагани в течна форма, базирани на полимерно модифицирани циментови строителни разтвори, дисперсни покрития и покрития на основа реактивна смола, за употреба под керамични облицовки, за външно полагане на плочки върху стени и подове и за плувни басейни.
Този документ определя съществените характеристики, съответните прагови нива и методи за изпитване на водонепропускливи продукти, изпълнявани с лепила за плочки.
Този документ определя оценяването на съответствието, класификацията и означаването на водонепропускливи продукти, прилагани в течна форма, под керамични облицовки.
ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ не съдържа препоръки за проектиране и полагане на керамични плочки и фугиращи смеси в комбинация с водонепропускливи продукти.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14891:2017

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 14891-1:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
10.01.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 14891-1