Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12355:2022

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за одиране, смъкване на кожата и машини за очистване на кожата. Изисквания за безопасност и хигиена

Food processing machinery - Derinding-, skinning- and membrane removal machines - Safety and hygiene requirements
17.10.2022 г.

Главна информация

60.60     17.10.2022 г.

BDS

ЕРГ 3

Европейски стандарт

67.260  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ разглежда всички значителни опасности, опасни ситуации или опасни събития, свързани с машини за одиране, смъкване на кожата и машини за очистване на кожата, когато те се използват по предназначение и при условия на неправилно използване, които са разумно предвидими от производителя. Този документ разглежда опасностите, които могат да възникнат през целия живот на машината (виж EN ISO 12100: 2010, 5.4). Този документ не се отнася за машини за за одиране, смъкване на кожата и машини за очистване на кожата в домашни условия, машини с ръчно подаване и машини за разполагане върху маса. Този документ не се отнася за машини за отделяне на главата на рибата и машини за отделяне на филето на рибата, както е описано в EN 15467: 2014. Този документ не се отнася за машини за одиране, смъкване на кожата и машини за очистване на кожата, произведени преди датата на неговото публикуване.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12355:2004+A1:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12355:2022
60.60 Публикуван стандарт
17.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12355:2022