Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 6887-5:2020

Микробиология на хранителната верига. Подготовка на проби за изпитване, основна суспензия и десеткратни разреждания за микробиологично изпитване. Част 5: Специфични правила за подготовка на мляко и млечни продукти (ISO 6887-5:2020)

Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk products (ISO 6887-5:2020)
16.09.2020 г.
15.11.2022 г.

Главна информация

60.60     16.09.2020 г.

BDS

ТК-32

Европейски стандарт

07.100.30  

английски   български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира правилата за подготовка на проби мляко и млечни продукти и техни суспензии за микробиологично изпитване, когато за пробите се налага подготовка, различна от общите методи, специфицирани в ISO 6887-1.
Настоящият документ изключва приготвянето на пробите за изпитвателни методи за изброяване и откриване, когато в съответните международни стандарти подготовката е подробно специфицирана.
Настоящият документ се използва по предназначение в тясна връзка с ISO 6887-1.
Тази част на ISO 6887 е приложима за следните продукти:
- мляко и течни млечни продукти;
- сухи млечни продукти;
- сирена и продукти от сирена;
- казеин и казеинати;
- масло;
- сладолед на млечна основа;
- млечно-яйчен крем, десерти и сладка сметана.
- ферментирали млека, йогурт, пробиотични млечни продукти и заквасена сметана;
- сухи детски храни на млечна основа, със или без пробиотици.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN ISO 6887-5:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 6887-5:2020
60.60 Публикуван стандарт
16.09.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 6887-5:2020

Въвежда ISO 6887-5:2020