Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC 62668-2:2020

Управление на процесите в авиационната електроника. Предотвратяване на фалшифицирането. Част 2: Управление на електронни компоненти от източници, които не са франчайзингови дистрибутори (IEC 62668-2:2019)

Process management for avionics - Counterfeit prevention - Part 2: Managing electronic components from non-franchised sources
14.02.2020 г.

Главна информация

60.60     14.02.2020 г.

BDS

ТК-0/ПС-20

Европейски стандарт

03.100.50     31.020     49.060     31.02     49.06  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 62668-2: 2019, определя изисквания за избягване на използването на фалшиви, преработени и измамни компоненти, когато тези компоненти не са закупени от оригиналния производител на компоненти (OCM) или са закупени извън франчайзинговите дистрибуторски мрежи за използване в космическата, отбранителната и индустрии с висока производителност (ADHP). Тази практика се използва като дерогация само когато няма разумни или практически алтернативи.

ЗАБЕЛЕЖКА: Обикновено този документ се използва заедно с IEC 62239-1 и IEC 62668-1, като дава възможност на ADHP индустриите да управляват и избягват използването на фалшиви, преработени и измамни компоненти в техните вериги за доставки.

Въпреки че е разработен за индустрията ADHP, този документ може да бъде използван от други индустрии с висока производителност и висока надеждност, по тяхна преценка.

Това първо издание отменя и заменя второто издание на IEC TS 62668-2, публикувано през 2016 г. Това издание представлява техническа ревизия. Това издание включва следните значителни технически промени по отношение на второто издание на IEC TS 62668-2:

а) актуализации на процеса на оценка на риска, включително позоваване на SAE AS6081;

b) актуализации на методите за изпитване, включително препратка към методите за изпитване SAE AS6171, публикувани и в процес на разработка;

c) актуализации в съответствие с IEC 62668-1 за дефиниции и препратки към DFARS.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62668-2:2020
60.60 Публикуван стандарт
14.02.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN IEC 62668-2:2019

Въвежда IEC 62668-2:2019 ED1