Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 22475-1:2022

Геотехнически изследвания и изпитвания. Методи за вземане на проби и измервания на подземни води. Част 1: Технически принципи за вземане на проби от почви, скали и подземни води (ISO 22475-1:2021)

Geotechnical investigation and testing - Sampling methods and groundwater measurements - Part 1: Technical principles for the sampling of soil, rock and groundwater (ISO 22475-1:2021)
23.03.2022 г.

Главна информация

60.60     23.03.2022 г.

BDS

ТК-55

Европейски стандарт

93.020  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Превод"

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ разглежда принципите за вземане на проби от почвата, скалите и подземните води като част от програмата за геотехнически проучвания и изпитвания.
ЗАБЕЛЕЖКА 1 Този документ изпълнява на изискванията за вземане на проби от почвата, скалните и подземните води и измерванията на подземните води като част от програмата за геотехнически проучвания и изпитвания съгласно EN1997-1 и EN1997-2.
Целите на такива наземни проучвания са:
а) извличане на проби от почва, скали и вода с качество, подходящо за оценка на общата годност на обекта за геотехнически инженерни цели и за определяне на необходимите наземни характеристики в лабораторията;
b) получаване на информация относно последователността, дебелината и ориентацията на слоевете и прекъсванията;
с)установяване на вида, състава и състоянието на слоевите материали.
d) получаване на информация за състоянието на подземните води и възстановяване на проби от водата за оценка на взаимодействието на подземните води, почвата, скалите и строителните материали.
Вземането на проби от почвата за целите на земеделското и екологичното изследване на почвата не е обхванато
ЗАБЕЛЕЖКА 2 Ръководство за вземане на проби от почвата за тези цели, включително от замърсени или потенциално замърсени места, е предоставено в серия ISO 18400. ISO 18400-204 предоставя в допълнение насоки за вземане на проби и измерване на почвен (земен) газ.
ЗАБЕЛЕЖКА 3 Методите за вземане на проби, представени в този документ, може да не са подходящи за всички видове почва, напр. торф със силна влакнеста структура.
ЗАБЕЛЕЖКА 4 Някои от методите за вземане на проби, представени в този документ, са подходящи както за почва, така и за скали.
Вземането на проби от водата с цел контрол на качеството, качествена характеристика и идентифициране на източниците на замърсяване на водата, включително дънни отлагания и утайки, не се обхваща.
ЗАБЕЛЕЖКА 5 Вземането на проби от вода за тези цели може да се намери в серията ISO 5667.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN ISO 22475-1:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 22475-1:2022
60.60 Публикуван стандарт
23.03.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 22475-1:2021

Въвежда ISO 22475-1:2021