Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 8586:2023

Сензорен анализ. Подбор и обучение на оценители на сензорен анализ (ISO 8586:2023)

Sensory analysis - Selection and training of sensory assessors (ISO 8586:2023)
17.07.2023 г.

Главна информация

60.60     17.07.2023 г.

BDS

ТК-32

Европейски стандарт

03.100.30     67.240  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен стандарт определя критерии за подбор и процедури за обучение на подбрани оценители и експерти – оценители, които имат право да извършват сензорен анализ на храни и напитки, както и на продукти за дома и за лична хигиена.
Той е приложим за всички отрасли, свързани с оценката на продуктите чрез сетивните органи.
Този документ допълва информацията, дадена в ISO 6658.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 8586:2014

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 8586:2023
60.60 Публикуван стандарт
17.07.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 8586:2023

Въвежда ISO 8586:2023