Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 11063:2020

Качество на почви. Директно извличане на DNA от почви (ISO 11063:2020)

Soil quality - Direct extraction of soil DNA (ISO 11063:2020)
17.11.2020 г.

Главна информация

60.60     17.11.2020 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.080.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Настоящият документ определя метод за директно извличане на ДНК от почвени проби за анализ на изобилието и състава на микробни общности чрез различни техники на молекулярната биология, включително количествена PCR в реално време (qPCR). Този метод е разработен основно за селскостопански и горски почви. Този метод може да не е подходящ за почви, богати на органични вещества (например торфени почви) или почви, силно замърсени с органични замърсители или тежки метали.
Директното извличане на ДНК от почвени проби осигурява уникален поглед върху α- и β-разнообразието на микробните общности. Следващо поколение на ампликони, получени чрез PCR (полимеразна верижна реакция) амплификация на почвената ДНК представлява обещаващ домейн, който в близко бъдеще ще допринесе за разработването на рутинни инструменти за наблюдение на микробни общности в почвена среда.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 11063:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 11063:2020
60.60 Публикуван стандарт
17.11.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 11063:2020

Въвежда ISO 11063:2020