Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO/IEC 20000-1:2018

Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление на услуги (ISO/IEC 20000-1:2018)

Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements
17.10.2018 г.
16.12.2019 г.

Главна информация

90.60     18.11.2023 г.

BDS

ТК-57

Международен стандарт

03.080.99     35.020  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя изискванията към организацията при създаване, прилагане, поддържане и постоянно подобряване на системата за управление на услуги (СУУ). Изискванията, посочени в този документ, включват планиране, проектиране, преход, предоставяне и подобряване на услугите, за да се изпълнят изискванията към услугата и да се предостави стойност. Този документ може да се използва от:
a) клиент, който търси услуги и се нуждае от увереност по отношение на качеството на тези услуги;
b) клиент, който изисква последователен подход към жизнения цикъл на услугата от всички свои доставчици на услуги, включително и тези по веригата за доставка;
c) организация, за демонстриране на способността си да планира, проектира, пренася, доставя и подобрява услуги;
d) организация, за наблюдение, измерване и преглед на своята СУУ и услуги;
e) организация, за да подобрява планирането, проектирането, прехода, доставката и подобряването на услуги чрез ефикасно внедряване и работа на СУУ;
f) организация или друга страна, изпълняваща оценяване на съответствието с изискванията, специфицирани в този документ;
g) доставчик на обучение или консултация при управлението на услугата.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ISO/IEC 20000-1:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO/IEC 20000-1:2018
90.60 Край на периодичен преглед
18.11.2023 г.

Свързан проект

Въвежда ISO/IEC 20000-1:2018