Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 10819:2013/A2:2022

Вибрация и удар. Вибрация ръка-рамо. Измерване и оценяване на предаването на вибрация през ръкавици върху дланта на ръката. Изменение 2 (ISO 10819:2013/Amd 2:2021)

Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration - Measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand - Amendment 2 (ISO 10819:2013/Amd 2:2021)
15.11.2022 г.

Главна информация

60.60     15.11.2022 г.

BDS

ТК-82

Европейски стандарт

13.160     13.340.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 10819:2013 определя метод за лабораторно измерване, анализ на данни и отчитане на предаването на вибрациите на ръкавица от виброредуциращ материал (за намаляване на вибрациите), която покрива дланта, пръстите и палеца на ръката. ISO 10819:2013 определя предаването на вибрациите по отношение на вибрацията, предавана от ръкохватка през ръкавица до дланта на ръката в една трета октава честотни ленти с централни честоти от 25 Hz до 1 250 Hz.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/425

Лични предпазни средства

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 10819:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 10819:2013/A2:2022
60.60 Публикуван стандарт
15.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 10819:2013/A2:2022

Въвежда ISO 10819:2013/Amd 2:2021