Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 14525:2022

Съединители и фланцови адаптери от сферографитен чугун с широки граници на допустими оклонения за използване с тръби от различни материали: сферографитен чугун, сив чугун, стомана, PVC-U, PVC-O, PE, фиброцимент

Ductile iron and steel wide tolerance couplings and flange adaptors for use with pipes of different materials: ductile iron, Grey iron, steel, PVC-U, PVC-O, PE, fibre-cement

Главна информация

60.55     8.08.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

23.040.60  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира изискванията и свързаните с тях методи за изпитване, приложими за съединения с широки граници на допустими отклонения, от сферографитен чугун и стомана (с ограничени размери), фланцови адаптери, предназначени за използване с тръбни компоненти, изработени от редица материали (сферографитен чугун, сив чугун, PE в съответствие с EN 12201-1 до EN 12201-5, PVC-U в съответствие с EN ISO 1452-1 до EN ISO 1452-5, PVC-O в съответствие с EN 17176-1 до EN 17176-5, стомана, фиброцимент), за осигуряване на херметични уплътнения в широк диапазон от външни диаметри на тръби:
- за пренос на вода (например вода за човешка консумация);
- с налягане или без налягане;
- за монтиране под или над земята, в сгради или извън сгради.
Този документ не е предназначен за приложения за канализации или газопроводи, при които може да са необходими допълнителни изисквания.
Този документ специфицира изисквания за материали, размери и допустими отклонения, механични характеристки и стандартни покрития на продуктите.
Този документ обхваща широк диапазон на допустими отклонения за съединители, редуциращи съединители и фланцови адаптори:
- произведени с краища за съединяване чрез натиск или чрез резба;
- доставени с външни и вътрешни покрития;
- подходящи за тръби от сферографитен чугун в съответствие с EN 545, сив чугун, РЕ в съответствие с EN 12201-1 до EN 12201-5, PVC-U в съответствие с EN ISO 1452-1 до EN ISO 1452-5, PVC-O в съответствие с EN 17176-1 до EN 17176-5, стомана, фиброцимент, с диапазон на размери от DN 40 до DN 800, за допустимо работно налягане (PFA) до 16 bar, за температури на флуида между 0 °C и 25 °C, изключвайки замръзване. За по-високи температури (до 45 °C за PVC-U и PVC-O или 40 °C за PE) PFA са освободени, както е дадено в EN ISO 1452 и EN 12201;
- не предназначени за използване в зони, обект на регулация за реакция на огън.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 14525:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 14525:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
8.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 14525:2022