Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 17243:2020

Катодна защита на вътрешни повърхности на метални резервоари, конструкции, съоръжения и тръбопроводи, съдържащи морска вода

Cathodic protection of internal surfaces of metallic tanks, structures, equipment, and piping containing seawater
16.09.2020 г.

Главна информация

60.60     16.09.2020 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

47.020.30     77.060  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ установява изискванията и препоръките за системи за катодна защита, приложени към вътрешните повърхности на метални резервоари, конструкции, съоръжения и тръбопроводи, съдържащи необработена или обработена морска вода, или леко солени води за осигуряване на ефикасна защита от корозия. Катодната защита на вътрешни питейни водни системи са изключени от този документ. Това е осигурено от EN 12499.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 17243:2020
60.60 Публикуван стандарт
16.09.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 17243:2020