Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC 62668-1:2020

Управление на процесите в авиационната електроника. Предотвратяване на фалшифицирането. Част 1: Избягване на използването на подправени, фалшиви и рециклирани електронни компоненти (IEC 62668-1:2019)

Process management for avionics - Counterfeit prevention - Part 1: Avoiding the use of counterfeit, fraudulent and recycled electronic components
18.05.2020 г.

Главна информация

60.60     18.05.2020 г.

BDS

ТК-0/ПС-20

Европейски стандарт

03.100.50     31.020     49.060     31.02     49.06  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 62668-1:2019 определя изискванията за избягване на използването на фалшиви, рециклирани и подправени компоненти, използвани в авиационната, отбранителната и високоефективната (ADHP) технологии. Той също така определя изискванията за ADHP технологии да поддържат интелектуалната собственост (IP) за всички свои продукти и услуги. Рисковете, свързани с закупуването на компоненти извън дистрибуторски мрежи на франчайзинга, са разгледани в IEC 62668-2. Въпреки че е разработен за индустрията на авиационната електронна технология, този документ може да бъде приложен от други индустрии с високо ефективни и високо надеждни по своя преценка.

Това първо издание отменя и заменя третото издание на IEC TS 62668-1, публикувано през 2016 г. Това издание включва следните значителни технически промени по отношение на предишното издание:

а) добавено е позоваване към AS/EN/JISQ 9100 и AS/EN/JISQ 9110, които съдържат изисквания за фалшифицирането

б) добавено е позоваване към правило 252.246.7008 за DFAR на САЩ и стандарт за отбрана на Великобритания 05-135;

в) добавено е позоваване към повече доклади на GAO, OECD и ICC

г) актуализирани уеб връзки и други справки;

д) добавено е ново приложение Е с илюстрации, описващи как могат да се използват документи за фалшифициране във веригите за доставки;

е) добавено е позоваване към новия IECQ OD 3702 за одит на проследимост;

ж) добавена нова дефиниция за произведени компоненти с предупреждението, че не са препоръчителни.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62668-1:2020
60.60 Публикуван стандарт
18.05.2020 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 62668-1:2019/A1:2023

Свързан проект

Въвежда EN IEC 62668-1:2019

Въвежда IEC 62668-1:2019 ED1