Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14008:2020

Парична оценка на въздействията върху околната среда и свързаните с тях аспекти на околната среда (ISO 14008:2019)

Monetary valuation of environmental impacts and related environmental aspects (ISO 14008:2019)
16.09.2020 г.
14.10.2020 г.

Главна информация

60.60     16.09.2020 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.20  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя методологическа рамка за паричната оценка на въздействията върху околната среда и свързаните с тях аспекти на околната среда. Въздействията върху околната среда включват въздействия върху човешкото здраве, както и върху изградената и естествената среда. Аспектите на околната среда включват изпусканията и използването на природни ресурси.
В този документ методите за парична оценка могат да се използват и за по-добро разбиране на зависимостите на организациите от околната среда.
По време на планирането на паричната оценка се взема предвид планираното използване на резултатите, но самата употреба е извън обхвата на този документ.
В този документ паричната оценка е начин за изразяване на стойността в една обща единица за използване при сравнения и компромиси между различни въпроси по отношение на околната среда и между екологичните и други въпроси. Паричната стойност, която трябва да се определи, включва някои или всички стойности, отразени в концепцията за обща икономическа стойност.Приема се антропоцентричната гледна точка, според която се твърди, че естествената среда има стойност, доколкото дава полза (благополучие) на хората. Паричните стойности, посочени в този документ, са икономически стойности, прилагани в съпоставките между алтернативни разпределения на ресурсите, а не абсолютни стойности.
Този документ не включва изчисляване на разходите или счетоводство, въпреки че някои методи за оценяване имат термина „разход“ в наименованието си. Този документ не включва разработването на модели, които свързват аспектите на околната среда с въздействията върху околната среда.
ЗАБЕЛЕЖКА: В този документ това, което се оценява в парично изражение, е или въздействия върху околната среда или аспекти на околната среда. Когато се оценяват въздействията на дадена организация върху околната среда, е важно да се установят връзки между аспектите на околната среда и въздействията върху околната среда.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ISO 14008:2019

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14008:2020
60.60 Публикуван стандарт
16.09.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14008:2020

Въвежда ISO 14008:2019