Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TR 13695-2:2019

Опаковане. Изисквания за измерване и проверка на четирите тежки метали и други опасни вещества, присъстващи в опаковките и тяхното освобождаване в околната среда. Част 2: Изисквания за измерване и проверка за опасни вещества, присъстващи в опаковките, и тяхното освобождаване в околната среда

Packaging - Requirements for measuring and verifying the four heavy metals and other dangerous substances present in packaging, and their release into the environment - Part 2: Requirements for measuring and verifying dangerous substances present in packaging, and their release into the environment
15.07.2019 г.

Главна информация

60.60     15.07.2019 г.

BDS

ТК-73

Технически доклад

13.020.30     55.020  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя методологията и процедурата за определяне на наличието и минимизирането на други опасни вещества във връзка с приложение II, параграф 1, абзац 3 от Директива 94/62/ЕО. Този документ е предназначен да бъде от практическа полза и да даде възможност за ефективно прилагане на Директива 94/62/ЕО, дори за малки и средни компании в опаковъчната индустрия, като им предоставя методология за оценка на съответствието с Директивата.
Този стандарт сам по себе си не може да осигури презумпция за съответствие. Процедурата за прилагане на този стандарт се съдържа в EN 13427.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

94/62/EC

Опаковки и отпадъци от опаковки

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС CEN/TR 13695-2:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TR 13695-2:2019
60.60 Публикуван стандарт
15.07.2019 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TR 13695-2:2019