Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC 62368-1:2020

Аудио-/видеоустройства, устройства/съоръжения за информационни и комуникационни технологии. Част 1: Изисквания за безопасност (IEC 62368-1:2018)

Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements
14.10.2020 г.

Главна информация

60.60     14.10.2020 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

33.160.01     35.020     35.02  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 62368-1: 2018 се предлага като IEC 62368-1: 2018 RLV, който съдържа международния стандарт и неговата Redline версия, показваща всички промени на техническото съдържание в сравнение с предишното издание.
IEC 62368-1:2018 е приложим за безопасността на електрически и електронни устройства/съоръжения в областта на аудио, видео, информационни и комуникационни технологии, както и бизнес и офис машини с обявено напрежение, не повече от 600 V. Този докумрнт не включва изискванията за работните характеристики или функционалните характеристики на устройствата/съоръженията. Този стандарт е стандарт за безопасност на продуктите, който класифицира енергийни източници, описва предпазни мерки срещу тези източници на енергия, и дава насоки относно прилагането на, и изискванията към тези предпазни мерки. Предпазните мерки са предназначени да намалят вероятността от болка, нараняване и в случай на пожар от имуществени щети. Това трето издание отменя и заменя второто издание, публикувано през 2014 г.Това издание представлява техническо преразглеждане. Това издание включва следните значителни технически промени по отношение на предишното издание:
- добавяне на изисквания за устройства/съоръжения на открито;
- нови изисквания за оптично излъчване;
- добавяне на изисквания за изолиращи течности;
- добавяне на изисквания за работни клетки;
- добавяне на изисквания за безжични предаватели на захранване;
- добавяне на изисквания за напълно изолирани намотъчни проводници;
- алтернативен метод за определяне на горни, долни и странични отвори за пожарни заграждения;
- алтернативни изисквания за звуково налягане.
Тази групова публикация за безопасност е предназначена преди всичко да се използва като стандарт за безопасност за продуктите, посочени в приложното поле, но също така се използва от техническите комитети при подготовката на стандарти за продукти, подобни на тези, посочени в обхвата на настоящия стандарт, в в съответствие с принципите, установени в Ръководство 104 на IEC и РС 51 / lSO / lEC 51.
Ключови думи: аудио, видео комуникация, безопасност

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

2014/53/EU

Радиосъоръжения

2001/95/EC

Обща безопасност на продуктите

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62368-1:2014/A11:2017

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62368-1:2014/AC:2015

ОТМЕНЕН
БДС EN 60950-22:2017

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62368-1:2014/AC:2017-03:2017

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62368-1:2014/AC:2015

ОТМЕНЕН
БДС EN 60950-23:2006

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62368-1:2014

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62368-1:2014/AC:2015

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62368-1:2020
60.60 Публикуван стандарт
14.10.2020 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62368-1:2020/A11:2020

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62368-1:2020/AC:2020-05:2020

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN IEC 62368-1:2019/AB:2019

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 62368-1:2023

Свързан проект

Въвежда EN IEC 62368-1:2020

Въвежда IEC 62368-1:2018 ED3