Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC 61243-1:2021

Работа под напрежение. Детектори на напрежение. Част 1: Капацитивен тип за използване при променливи напрежения над 1 kV (IEC 61243-1:2021)

Live working - Voltage detectors - Part 1: Capacitive type to be used for voltages exceeding 1 kV AC
16.09.2021 г.

Главна информация

60.60     16.09.2021 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

29.240.99     13.26     29.240.20     29.260.99     13.260  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

EC 61243-1: 2021 е приложим за преносими детектори на напрежение, със или без вградени източници на захранване, които да се използват в електрически системи за напрежения от 1 kV до 800 kV AC и честоти от 50 Hz и / или 60 Hz. Този документ се отнася само за детектори за напрежение от капацитивен тип, използвани в контакт с неизолираната част, която се изпитва, като цялостно устройство, включително неговия изолационен елемент или като отделно устройство, приспособимо към изолираща щанга, която като отделен инструмент не е покрита от този документ (виж 4.4.2.1 за общ проект). Други видове детектори на напрежение не са обхванати от този документ. Самостоятелните детектори на напрежение (официално „многодиапазонни детектори на напрежение“) не са обхванати от този документ.
Виж повече на английски език.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61243-1:2006

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61243-1:2005/A1:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 61243-1:2021
60.60 Публикуван стандарт
16.09.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN IEC 61243-1:2021

Въвежда IEC 61243-1:2021 ED3