Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50342-4:2021

Оловни стартерни батерии. Част 4: Размери на батерии за тежки превозни средства

Lead-acid starter batteries - Part 4: Dimensions of batteries for heavy vehicles
15.06.2021 г.

Главна информация

60.60     15.06.2021 г.

BDS

ТК-64

Европейски стандарт

29.220.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ се прилага за оловни батерии, използвани за тежки превозни средства. Целта на този документ е да определи европейските изискванияна основните размери на стартерните батерии.
За нови и бъдещи разработки на посочените по-горе приложения се очаква да се използватсамо батерии от серията "предпочитани типове".
Батериите от сериите "Други типове" съществуват съгласно няколко национални стандарта.Те са пренесени от предишния стандарт EN 60095-4.
Предпочитаните типове A, B и C са нововъведени и съответствата на типовете D4, D5 и D6 с някои разлики в допустимите отклонения и размери.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50342-4:2009

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50342-4:2021
60.60 Публикуван стандарт
15.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 50342-4:2020