Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 60335-2-23:2023

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-23: Специфични изисквания за уреди за поддържане на кожата и косата (IEC 60335-2-23:2016)

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care

Главна информация

60.55     1.03.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.120     97.170     13.12     97.040.50  

Обект и област на приложение

IEC 60335-2-23:2016 се предлага като IEC 60335-2-23: 2016 RLV, който съдържа международния стандарт и неговата версия Redline, показваща всички промени в техническото съдържание в сравнение с предишното издание. 60335-2-23:2016 се занимава с безопасността на електрическите уреди за грижа за кожата или косата на хора или животни и предназначени за битови и подобни цели, като обявеното им напрежение е не повече от 250 V. Примери за уреди, които са в обхват на този стандарт са: - гребени за навиване; - маша; - ролки за къдрене с отделни нагреватели; - сауни за лице; - сешуари; - преси за коса; - сушилни за ръце. Уредите, обхванати от този стандарт, могат да включват устройства за производство на пара или спрей.
Виж повече на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-23:2003

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-23:2003/A1:2008

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-23:2003/A2:2015

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-23:2003/A11:2010

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60335-2-23:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
1.03.2023 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60335-2-23:2023/A1:2023

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60335-2-23:2023/A11:2023

Свързан проект

Въвежда EN IEC 60335-2-23:2023

Въвежда IEC 60335-2-23:2016 ED6