Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50321-1:2018/AC:2018-08:2019

Работа под напрежение. Обувки за електрическа защита. Изолиращи обувки и боти

Live working - Footwear for electrical protection - Insulating footwear and overboots
11.04.2019 г.

Главна информация

60.60     11.04.2019 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

13.260     13.340.50  

Изтегли

БДС EN 50321-1:2018/AC:2018-08:2019 :: EN

Изтегли безплатно

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/425

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50321-1:2018

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50321-1:2018/AC:2018-08:2019
60.60 Публикуван стандарт
11.04.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 50321-1:2018/AC:2018-08