Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13373:2020

Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне на геометричните характеристики на елементи

Natural stone test methods - Determination of geometric characteristics on units
18.05.2020 г.

Главна информация

60.60     18.05.2020 г.

BDS

ТК-55

Европейски стандарт

91.100.15  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ описва методи за проверка на геометричните характеристики на продуктите от естествени скални материали, като необработени блокове, необработени плочи, готови продукти за облицовка, подови настилки, стълби и модулни плочки и павета (плочи, павета и бордюри). Тези методи могат да се прилагат в случай на спор между две страни и не са задължителни за производствен контрол.
Могат да се използват и други измервателни уреди, стига да се докаже, че тяхната прецизност е равна или по-добра от посочената тук.
От съществено значение е цялото оборудване за претегляне, измерване и изпитване да бъде калибрирано или да осигурява проследимост в съответствие със стандартите за измерване и редовно да се проверява съгласно документирани процедури, честоти и критерии. Важно е изразяването на характеристиките на размерите да е в съответствие с подходящия клас на измервания продукт.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 13373:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13373:2020
60.60 Публикуван стандарт
18.05.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13373:2020