Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12390-18:2021

Изпитване на втвърден бетон. Част 18: Определяне на коефициента на миграция на хлориди

Testing hardened concrete - Part 18: Determination of the chloride migration coefficient
15.06.2021 г.
17.10.2022 г.

Главна информация

60.60     15.06.2021 г.

BDS

ТК-5

Европейски стандарт

91.100.30  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

В този документ е специфицирана процедурата за получаване на коефициента на непостоянна миграция на хлориди с пробни тела от втвърден бетон на специфицирана възраст (виж приложение А). През цялото време на процедурата за изпитване не се взема предвид каквато и да била реакция на бетона с разтвор на соли. Резултатът от изпитването е показател за дълготрайност по отношение на устойчивостта на бетона, изследван за проникване на хлориди.
Процедурата за изпитване не се прилага за бетонни пробни тела с обработена повърхност, например със силиководороди.
Ако добавъчните материали или други вложени в бетона елементи (като метални влакна или въвлечени частици) са електропроводими, това би повлияло на магнитуда на миграция на хлориди. Този факт е взет предвид при определянето на прагови нива.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12390-18:2021
60.60 Публикуван стандарт
15.06.2021 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN 12390-18:2021/A1:2023

Свързан проект

Въвежда EN 12390-18:2021