Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 2350:2023

Авиационна икосмическа техника. Прекъсвачи. Техническа спецификация

Aerospace series - Circuit breakers - Technical specification

Главна информация

45.99     24.11.2023 г.

50.20    1.02.2024 г.

BDS

ТК-0/ПС-36

Европейски стандарт

49.060  

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 2350:2000

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 2350:2023
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
24.11.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 2350