Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 60079-2:2022

Есплозивни атмосфери. Част 2: Защита на съоръжения чрез обвивки под налягане, вид "p"

Explosive atmospheres - Part 2: Equipment protection by pressurized enclosure "p"

Главна информация

40.60     11.11.2022 г.

BDS

ТК-38

Европейски стандарт

29.260.20  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Тази част от IEC 60079 съдържа специфичните изисквания за конструкцията и изпитването на електрическо съоръжение под налягане, от тип защита "p", предназначено за използване в експлозивни газови атмосфери или експлозивни прахови атмосфери. Той също така включва изискванията за съоръжение под налягане, съдържащо ограничено освобождаване на запалимо вещество в съоръжението под налягане.
Тази част от IEC 60079 допълва и модифицира общите изисквания на IEC 60079-0, освен както е посочено в таблица 1. Когато изискването на тази част на IEC 60079 противоречи на изискването на IEC 60079-0, изискванията на този стандарт имат предимство .

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2008/68/EC

Вътрешен превоз на опасни товари

2014/34/EU

Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60079-2:2015

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60079-2:2014/AC:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60079-2:2022
40.60 Край на общественото допитване
11.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN IEC 60079-2:2022

Въвежда IEC 60079-2 ED7