Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12464-1:2021

Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1: Работни места на закрито

Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places
16.12.2021 г.

Главна информация

60.60     16.12.2021 г.

BDS

ТК-54

Европейски стандарт

91.160.10  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Включен в работната програма"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя изискванията за осветлението на работни места за хората на закрито, които отговарят на нуждите от визуален комфорт и работоспособност на хора с нормален или коригиран до нормален офталмологичен (визуален) капацитет.
Разгледани са всички обичайни зрителни задачи, включително съоръжения с екрани за наблюдение (DSE). Този документ определя изискванията за решения за осветление за повечето работни места на закрито и свързаните с тях зони по отношение на количеството и качеството на осветлението. В допълнение са дадени препоръки за добра практика за осветление, включително визуални и невизуални (без образуване на изображения) нужди от осветление. Този документ не определя изискванията към осветлението по отношение на безопасността и здравето на работниците при работа и не попада в областта на приложение на член 169 от договора с европейския съюз, въпреки че изискванията към осветлението, както са определени в този европейски стандарт, обикновено напълно отговарят на нужната безопасност.
ЗАБЕЛЕЖКА : Изискванията към осветлението по отношение на безопасността и здравето на работниците при работа могат да се съдържат в директиви, основаващи се на член 169 от договора на европейския съюз, в националното законодателство на страните членки, изпълняващи тези директиви или в други национални наредби на страните членки.
Този стандарт нито дава специфични решения, нито ограничава свободата на проектантите при проучването на нови технологии, нито ограничава използването на иновативни съоръжения.
Осветлението може да бъде осигурено чрез дневна светлина, електрическо осветление или комбинация от двете. Този документ не е приложим за осветление на външни работни места и подземно минно или аварийно осветление. За външни работни места виж EN 12464-2, а за аварийно осветление - EN 1838 и EN 13032-3. За работни места на открито виж EN 12464-2, а за аварийно и евакуационно осветление виж EN 1838 и EN 13032-3.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/797/EU

Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12464-1:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12464-1:2021
60.60 Публикуван стандарт
16.12.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12464-1:2021