Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14040:2006/A1:2020

Управление по отношение на околната среда. Оценяване на жизнения цикъл. Принципи и общи изисквания. Изменение 1 (ISO 14040:2006/Amd 1:2020)

Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework - Amendment 1 (ISO 14040:2006/Amd 1:2020)
17.11.2020 г.

Главна информация

60.60     17.11.2020 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.10     13.020.60  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 14040:2006 описва принципите и рамката за оценката на жизнения цикъл (LCA) включително: определяне на целта и областта на LCA, фаза на създаване на опис на анализа на жизнения цикъл (LCI), фаза на оценяване на въздействието на жизнения цикъл (LCIA), фаза на тълкуване на жизнения цикъл, докладване и критичен преглед ни бележки на LCA, ограничения на LCA, връзки между фазите на LCA, и условията за използване на избор на стойности и възможни елементи. ISO 14040:2006 обхваща изследвания за оценката на жизнения цикъл (LCA) и изследвания на описа (LCI) на жизнения цикъл. Стандартът не описва LCA техниката подробно, нито определя точно методологиите за отделните фази на LCA. Предвиденото приложение на резултатите на LCA или LCI се разглежда при определяне на целта и областта, но приложението само по себе си е извън обхвата на този международен стандарт.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

765/2008

Регламент относно изисквания за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14040:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14040:2006/A1:2020
60.60 Публикуван стандарт
17.11.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14040:2006/A1:2020

Въвежда ISO 14040:2006/Amd 1:2020