Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14050:2020

Управление по отношение на околната среда. Речник (ISO 14050:2020)

Environmental management - Vocabulary (ISO 14050:2020)
16.09.2020 г.
14.06.2022 г.

Главна информация

60.60     16.09.2020 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

01.040.13     13.020.10  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя термините, използвани в документите в областта на системите и инструментите за управление на околната среда в подкрепа на устойчивото развитие. Те включват системи за управление, одит и други видове оценяване, комуникации, проучвания за отпечатъци, смекчаване на ефекта от парниковите газове и адаптиране към изменението на климата.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

765/2008

Регламент относно изисквания за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 14050:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14050:2020
60.60 Публикуван стандарт
16.09.2020 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN ISO 14050:2020/A1:2023

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14050:2020

Въвежда ISO 14050:2020