Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 60255-27:2022

Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 27: Изисквания за безопасност на продукта

Measuring relays and protection equipment - Part 27: Product safety requirements

Главна информация

50.60     11.11.2022 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

29.120.70  

Обект и област на приложение

IEC 60255-27:2022 определя изискванията за безопасност на продукта за измервателни релета и защитно оборудване с обявено променливо напрежение до 1000 V или обявено постоянно напрежение до 1500 V. Този документ определя съществени изисквания за безопасност за минимизиране на риска от пожар и опасности, причинени от поражение от електрически ток или нараняване на потребителя и имуществото. Този документ определя само изискванията за безопасност на продукта; функционалните характеристики на оборудването не се покриват. Този документ обхваща всички начини, по които оборудването може да бъде монтирано и използвано в шкафове, стелажи и панели. Този документ се отнася и за спомагателни устройства като шунтове, последователно свързани резистори, трансформатори, спомагателни контролни панели, устройства за индикация и др., които се използват заедно с измервателни релета и защитно оборудване и се изпитват заедно.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60255-27:2014

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60255-27:2022
50.60 Край на гласуването
11.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN IEC 60255-27:2022

Въвежда IEC 60255-27:2023 ED3