Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 23527:2023

Информация и документация. Информационна технология за идентификация на научно-изследователската дейност (RAiD). Обучение, образование, квалификация и научни изследвания (ISO 23527:2022)

Information and documentation — Research activity identifier (RAiD)
15.02.2023 г.

Главна информация

60.60     15.02.2023 г.

BDS

ТК-16

Международен стандарт

01.140.20  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя използването и структурата на системата за идентификатор на научноизследователската дейност (RAiD). Системата RAiD включва регистър, който подпомага идентифицирането на научноизследователски проекти, т.е. проекти управлявани в научна или индустриална среда, които се очаква да доведат до определени резултати.
В него също така се определя записа на метаданни RAiD, който съдържа ключови метаданни, свързани с идентифицирания проект и посочва връзките с други структури и техните постоянни идентификатори и метаданни.
RAiD е идентификатор за научноизследователски проекти и подпроекти или задачи в рамките на такива проекти. Това не е идентификатор за което и да е лице, група или институция, не е хранилище за проектна документация или резултати, нито е хранилище, платформа или метод за съхранение. Той не се прилага за резултати от научни изследвания.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 23527:2023
60.60 Публикуван стандарт
15.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 23527:2022