Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50554:2021

Основен стандарт за оценяване на място на облъчване на населението от радиочестотни електромагнитни полета в мястото на радиоразпръскване

Basic standard for the in-situ assessment of exposure to radio frequency electromagnetic fields in the vicinity of a broadcast site
14.10.2021 г.
15.11.2022 г.

Главна информация

60.60     14.10.2021 г.

BDS

ТК-75

Европейски стандарт

17.240  

английски   български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя метода за оценяване на общото облъчване от всички стационарни радиочестотни източници на мястото на радиоразпръскване. Това оценяване може да бъде прилагано по всяко време, но трябва да се извършва при промяна на ситуацията на облъчване на или около гореспоменатото място.
Този документ може да играе съществена роля в координацията на различните заинтересовани страни по отношение на осигуряване на съответствието по отношение на облъчването от електромагнитни полета (ЕМП) в близост до мястото на радиоразпръскване, особено за устройства/съоръжения, инсталирани вътре в границите на мястото.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50554:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50554:2021
60.60 Публикуван стандарт
14.10.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 50554:2021