Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1434-6:2015+A1:2019

Средства за измерване на термална енергия. Част 6: Монтиране, пускане в действие, контрол и техническо обслужване

Thermal energy meters - Part 6: Installation, commissioning, operational monitoring and maintenance
11.04.2019 г.
16.09.2020 г.

Главна информация

90.00     4.11.2020 г.

януари 2023

BDS

ТК-28

Европейски стандарт

17.200.10  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя пускането в действие, контрола и техническото обслужване и се прилага за средства за измерване на термална енергия. Средствата за измерване на термална енергия са средства за измерване, предназначени за измерване енергията, която в топлообменна верига се абсорбира (при охлаждане) или отдава (при отопление) от течност, наречена топлопренасяща течност (топлоносител). Средството за измерване на термална енергия показва количеството топлина в законови единици за измерване.
Изискванията за електрическа безопасност не са обхванати от този европейски стандарт.
Изискванията за безопасност относно налягането не са обхванати от този европейски стандарт.
Монтираните към повърхнина преобразуватели на температура не са обхванати от този европейски стандарт. Този стандарт се отнася само за средства за измерване на термална енергия в затворени системи, където диференциалното налягане е ограничено от топлинната мощност.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/32/EU

Средства за измерване

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1434-6:2015

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1434-6:2015+A1:2019
90.00 Двегодишен периодичен преглед
4.11.2020 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1434-6:2022

Свързан проект

Въвежда EN 1434-6:2015+A1:2019