Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 2252:2021

Авиационна и космическа техника. Стомана 15CrMoV6 (1.7334). Изковки -пръти De ≤ 100 mm - 1 080 MPa ≤ Rm ≤ 1 250 MPa

Aerospace series - Steel 15CrMoV6 (1.7334) - Forgings - Bars - De ≤ 100 mm - 1 080 MPa ≤ Rm ≤ 1 250 MPa

Главна информация

40.60     6.05.2021 г.

45.99    6.01.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-36

Европейски стандарт

49.025.10  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира изискванията, свързани със: Стомана 15CrMoV6 (1.7334). Изковани пръти De ≤ 100 mm 1 080MPa ≤ Rm ≤ 1 250 MPa за приложения в авиационната и космическа техника. W.nr: 1.7334. Означение: ASD-STAN FE-PL1505.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 2252:2021
40.60 Край на общественото допитване
6.05.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 2252