Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 17225-7:2021

Твърди биогорива. Класове и спецификации на горива. Част 7: Класифициране на недървесни брикети (ISO 17225-7:2021)

Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 7: Graded non-woody briquettes (ISO 17225-7:2021)
17.11.2021 г.

Главна информация

60.60     17.11.2021 г.

BDS

ТК-33

Европейски стандарт

27.190     75.160.40  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя класовете по качество на горивата и спецификациите на сортирани недървесни брикети. Този документ обхваща само недървесни брикети, произведени от следните суровини (вж. ISO 17225-1, таблица 1):
- 2 Тревна биомаса
- 3 Плодова биомаса
- 4 Биомаса от аквакултури
5 Комбинации и смеси от биомаса
ЗАБЕЛЕЖКА 1 Тревната биомаса е от растения, които имат недървесно стъбло и които изсъхват в края на вегетационния период. Той включва зърнени или семенни култури от хранително-вкусовата промишленост или преработващата промишленост и техните странични продукти, като например зърнени храни.
ЗАБЕЛЕЖКА 2 Комбинациите и смесите от биомаса включват Комбинации и смеси от основните групи твърди биогорива, базирани на техния произход, като дървесна биомаса, тревна биомаса, плодова биомаса и биомаса от аквакултури. Комбинациите са умишлено смесени биогорива, докато смесите са неволно смесени биогорива. Произходът на съчетанието и сместа трябва да бъде описан, като се използва таблица 1 от ISO 17225-1. Ако комбинацията или сместа от твърди биогорива съдържа химически обработен материал, това трябва да бъде посочено.
ЗАБЕЛЕЖКА 3: Термично обработени брикети от биомаса не са включени в обхвата на този документ.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2000/76/EC

Изгаряне на отпадъците

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 17225-7:2014

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 17225-7:2021
60.60 Публикуван стандарт
17.11.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 17225-7:2021

Въвежда ISO 17225-7:2021